ek

isim Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça"Yazının ekleri."

Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave"Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki."

Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri

İki borunun birbirine birleştirildiği yer

sıfat Eklenmiş, katılmış"Okul müdürüyken okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış." - H. Taner

dil bilgisi Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika


Son Eklenenler