eğitim

isim Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye"Sadece kolejinizde değil eğit

eğitim bilimi Eğitim bilimi


Son Eklenenler