ağa

isim Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse"Sonra köy ağası hazretleri bizim de kıçımıza atacak tekmeyi." - N. Hikmet

Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan

Ağabey"Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm." - E. İ. Benice

Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san

sıfat Cömert, eli açık

Koca

tarih Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san"Yeniçeri ağası. Çarşı ağası."


Son Eklenenler